Як діяти, якщо роботодавець не виплатив заробітну плату при звільненні працівника

У разі наявності спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцем розташування підприємства чи місцем проживання / перебування позивача без обмеження строків

Міністр юстиції Павло Петренко надав консультацію, як домогтися виплати заробітної плати за останній місяць роботи, якщо роботодавець вчасно не розрахувався при звільненні працівника, - пише УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО.

При звільненні працівника виплата всіх сум провадиться в день звільнення. Якщо працівник в цей день не працював, кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану нею суму.

Працівник може стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату в позасудовому та судовому порядку.

Зокрема, звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її створення) без обмежень будь-яким строком.

Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Комісія зобов'язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спориповинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах можна оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у триденний строк після закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження.

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

Для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку:

  • наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);
  • позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Судовий наказ може бути видано у разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача.

Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку.

Заява подається у письмовій формі та має містити докази:

  • перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);
  • підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог.

Судовий наказ набирає законної сили протягом 3 днів після закінчення десятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну ухвали.

На підставі судового наказу стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби з метою його примусового виконання.

У разі наявності спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцем розташування підприємства чи місцем проживання / перебування позивача без обмеження строків.

Позивачі звільняються від сплати судового збору.

Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи - по день постановлення рішення.

Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.

При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

Судове рішення про виплату заробітної плати підлягає негайному виконанню, якщо сума заборгованості не перевищує 1 місяць.

Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.

Правовая информация #Павло Петренко  #Міністр Юстиції  #заборгованість по зарплаті  #стягнення заборгованості  #звільнення працівника  #трудові спори  #комісія по трудових спорах 

<< История Рубана: славянский шкаф заказан и отработан
Генпрокуратура сообщила, в чем она подозревает Надежду Савченко >>
Похожие новости

О покушении на свою жизнь рассказал ещё один бывший российский шпион

В интервью изданию New Zealand Herald Карпичков рассказал о нападении на него в Новой Зеландии. Инцидент произошёл в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок

Экс-шпион КГБ Борис Карпичков заявил об угрозах в свой адрес, которые он получил за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля, сообщает . Об этом пишет Радио Свобода. По словам Карпичкова, ему сообщили о том,…

Читать далее...

Судмедэкспертиза назначается судом только в случае насильственной смерти

УПК Украины не позволяет органам досудебного следствия, прокуратуре и суду устраивать произвол и волокиту в части своевременного установления факта насильственной смерти и предоставления разрешения на погребение тела

Правила установления и фиксации причин смерти человека, предусмотренные УПК, касаются только фактов насильственной смерти Кому-то выгодно создавать ажиотаж вокруг установления факта смерти человека и его погребения по возрастным религиозным традициям и ритуалам нашего народа. Не только…

Читать далее...

Возможно ли создание отравляющего вещества «Новичок» другими субъектами?

Отравляющие вещества, которые входят в группу Новичок, бинарные, то есть для их получения необходимо соединить два других вещества

По словам Вила Мирзаянова, существование этого отравляющего вещества было строго засекречено, не говоря уже о его формуле, пишут зарубежные СМИ. В интервью Telegraph он заявил, что это просто немыслимо, чтобы "Новичок" могли создать иностранное государство или…

Читать далее...

Существует ли такой агент, как «Новичок», на самом деле?

В докладе, опубликованном в 1995 году, содержатся только кодовые наименования веществ без формул, а то, что Мирзаянов позже показал в изданной в США автобиографии, вообще не вяжется с концепцией Новичка

Данных о том, были ли найдены американцами на полигоне в Узбекистане образцы "Новичка", в открытом доступе нет, пишут зарубежные СМИ. Более того, некоторые эксперты сомневаются в том, что это вещество вообще могло существовать. Дело в том, что…

Читать далее...

Как британским ученым-химикам удалось выявить и идентифицировать «Новичок»?

В 1999 году группа американских военных экспертов посещала полигон Устюрт в Узбекистане, где в советское время, по словам Мирзаянова, испытывался Новичок

Анализ проб, взятых на месте, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, проводились в военном научно-исследовательском институте в Портон-Дауне. В определенном смысле его можно считать британским аналогом американского агентства DARPA. Хотя оно формально и…

Читать далее...